išvartalioti

išvartalioti
išvartalióti NdŽ žr. išvartyti: 1. Š, Lebeda kur sėda, ten išvartalió[ja] krasas J. Visos kiaulių geldos išvártaliotos Pln. Karvės išvartaliójo kupeles KlvrŽ. Par prisikėlimą visus kareivius aukštelninkais išvártalios Lnk. Ezechijošius, karaliu tapęs, iškirtino tus miškus, išvartaliojo stabus ir sutrupino vario žaltį M.Valanč. Vėjas visus mandulius išvartaliojo Žgč. Vėtra … daug tvorų bei medžių išvartaliojo TP1880,43.intr. Š, visiems, daugeliui išvirsti: Iš didžio juoko išvartaliójo vyrai ant žemės J. | refl. Š: Tie palydai pagirė[je] išsivartaliojo, rėkau[ja], šaudo – lauka tatai vaišinamys S.Čiurl. Kožnas vienas išsivártaliojo iš baimės Varn. Alves (butelius) suguldyk guolu ant žemės, kad neišsivartaliótum, nesusidaužytum JI456. Reik pasėjus apskleisti velėnų pelenais, būs pūrai išsivartalioję (geri) Šts. Suspirituotų lašinių užėdę šunys visi išsivartalioję Šts. | prk.: Tėvai išsivártalios (išmirs), mun paliks gyvenimas Šts. 2. DP166. | prk.: Tiektai krikščionis išvadžiojo ir vierą jų išvartaliójo DP90. 3. žr. išvartyti 6: Dėdė sakė, ka reik šieną išvartalióti Vkš. Tą šieną da tyčiom išvartaliójau Trk. Paklotus linus reik išvártalioti Pgg. 4. žr. išvartyti 11: Išvartalióti tie akminys, išritinėti Nv. Taip per keliolika dienos darbo valandų ir išvartalioja keletą kelmų Vaižg. 5. žr. išvartyti 14: To[je] trobo[je] iš nakties būs patalai išvártalioti, paduškos išmėtytos (vaidenosi) Žlb. 6. žr. išvartyti 21: Didė yra negėda heretikų, kurie teip šviesius žodžius jo bjurint ir išvartaliót dręsa DP546. \ vartalioti; apvartalioti; įvartalioti; išvartalioti; nuvartalioti; pavartalioti; prisivartalioti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • išvartelioti — 1. Vkš žr. išvartalioti 1: Ižvarteliõs bonkas, – girtas čia eina DrskŽ. Prypuls, išvartelios visus indus Jdr. Stulpus ir ženklus pagoniškų dievaičių išvarteliojo brš. Įeina ant galo virsdamas į vidų, vis numėčio[ja] ir išvartelio[ja] Jzm.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apvartalioti — Vkš žr. apvartyti 2: Jeigu nelys, apvartaliosi tą šieną Vkš. Rugius da ne tik kulti, anus reik pask apvartalioti Vž. A dobilus jau apvartaliojėt? KlvrŽ. Vyrai muš [linus], o motriškos apvartaliosiam Trk. Kai karstas išnešamas iš namų, tai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gulykla — gulyklà sf. (2) 1. J guolis; išgulėta vieta: Čia, matyti, Jono gulykla, nes įlindęs nusisiautė švarką ir, ant pečių užsimetęs, išsitiesė ant maišo Žem. Lokio gulykla K.Būg. Miežiūs radau kelias zuikių gulyklàs Up. Kas nors šiąnakt dobilūse yra… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išritinėti — LVI792 1. K, Š iter. dem. išritinti 1: Akmenis išritinėk J. Mūsų tėviška žemelė mus penėjo, nuo amžių gyvenome joje, dirvonus plėšėme, akmenis išritinėjome rš. Radę iš vienos nakties, sako, išvartalioti tie akminys, išritinėti Nv. | refl. K:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvartaliojimas — sm. (1) → išvartalioti 5: Rašto apie čysčių labai daug turime, jei jį ne pagalei savos galvos nei pagal ižvartaliojimų heretikų, bet pagal ižguldymo daktarų š. senų išmanysime DP548. vartaliojimas; išvartaliojimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvartulioti — žr. išvartalioti 5: Tą vargią vietą kaip kitus raštus gadina ir išvartulioja ant padrūtinimo klajojimo savo, ant savo pažudymo DP217. vartulioti; išvartulioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvetelioti — žr. išvartalioti: Keli išvetelioti alaus buteliai užėmė kambarėlio kampą LzP. vetelioti; išvetelioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kūlimas — kūlìmas sm. (2) NdŽ, DŽ, kūlymas (1), (3a) J.Jabl(Kp), kūlymas K.Būg, kūlimas (1) K, Kbr; SD153, M, kūlimos ind. (ž.) 1. → kulti 1: Kitą dieną ten turėjo prasidėti kūlimas P.Cvir. Pasiutęs brangumas kūlìmo! Ėr. Da kūlìmas priešais Ėr. Man už… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvartalioti — DŽ, NdŽ, KŽ žr. nuvartyti: 1. Veizėk, ka tau žaginiai y[ra] nuvartalioti Trk. 2. Katinas nu lango skleinyčias nuvartaliojo KlvrŽ. vartalioti; apvartalioti; įvartalioti; išvartalioti; nuvartalioti; pavartalioti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavartalioti — NdŽ 1. DŽ, KŽ žr. pavartyti 2: Stambiūsius [dobilus] pavartaliokiat KlvrŽ. Plaks tus linus vienaip, kitaip, pavartalioji, išsklaidai Šv. 2. žr. pavartyti 3: Paplojo baltai įkaitusią geležį, pavartaliojo reples, pažiūrėjo A.Vencl. Šeimininkas iš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”